(1)
Slawik, J. RdzeƄ n)p W Biblii Hebrajskiej W Relacji Do Znh. rt 2023, 65, 249-305.