(1)
Slawik, J. „Są Bowiem Eunuchowie, którzy Takimi Się Urodzili Z łona matki” – Nowa Propozycja Interpretacji Mt 19,12. rt 2024, 65, 657-680.