(1)
Borkowski, A. Organizacja Kościoła prawosławnego W II Rzeczypospolitej (1918-1921). rt 2024, 65, 713-739.