(1)
Gizicka, D. Społeczny Kontekst Braterstwa I Przyjaźni W świetle książki: Zduniak, Agnieszka, I Artur Wysocki. 2023. Powszechne Braterstwo a Lokalna przyjaźń. Wokół Encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego S. rt 2024, 65, 899-908.