(1)
Sojka, J. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „50 Lat Konkordii Leuenberskiej – Dziedzictwo I wyzwania” (24 Maja 2023 Roku). rt 2024, 65, 915-917.