(1)
Sojka, J. Zagadnienie obecności Chrystusa W Wieczerzy Pańskiej W Publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej. rt 2015, 57, 203-244.