(1)
Hałambiec, K. Teologia Przebudzenia Religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst Historyczny, źródła I Jej wpływ Na późniejszy Rewiwalizm. rt 2015, 57, 299-318.