(1)
Dziuba, A. F. Arcybiskup Szymon (Romańczuk). Pisarz I Bóg. Dostojewski, Gogol, Tołstoj. Fundacja Im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Białystok 2013 Ss. 95. rt 2015, 57, 381-384.