(1)
Milerski, B. Przemówienie Rektora ChAT. rt 2015, 57, 539-542.