(1)
Sojka, J. Warunki Dopuszczenia Do Sakramentu Ołtarza W Refleksji Światowej Federacji Luterańskiej Z Lat 1947-2010. rt 2016, 58, 59-74.