Sojka, J. (2017). Nadanie tytułu doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. dr. hab. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi. Rocznik Teologiczny, 59(4), 881–883. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/151