Zieliński, T. J. (2018). Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390. Rocznik Teologiczny, 60(3), 407–415. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/178