Zieliński, T. J. (2023). Publikacje zwarte (książki) Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z lat 2019–2022. Rocznik Teologiczny, 64(4), 971. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/213