Czasopisma, R. (2023). Recenzenci „Rocznika Teologicznego” w roku 2022/List of reviewers of “Theological Yearbook” in 2022. Rocznik Teologiczny, 64(4), 976. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/214