Slawik, J. (2013). Historia powstania tekstu/ów Biblii hebrajskiej - szkic. Rocznik Teologiczny, 55(1), 5–16. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/22