Nowak, P. (2023). Kształcenie pracowników kościelnych w seminariach ewangelikalnych w Polsce, powstałych i działających w latach 1945-1950. Rocznik Teologiczny, 63(4), 1329. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/238