Bednarz, E. (2023). Zagadnienia proekologiczne w edukacji religijnej, z uwzględnieniem tradycji zielonoświątkowej. Rocznik Teologiczny, 63(3), 1007. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/271