Michalski, M. A. (2023). Edukacja proekologiczna w nauczaniu religii w KoĊ›ciele Polskokatolickim. Rocznik Teologiczny, 63(3), 1031. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/272