Łukasik, J. M., Pikuła, N. G., & Jagielska, K. (2023). Religijność emerytowanych nauczycieli. Rocznik Teologiczny, 63(3), 1069. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/274