Baczyński, A. (2023). Trynitarny wymiar tajemnicy Kościoła. Rocznik Teologiczny, 61(4), 651. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/339