Bednarz, E. (2013). Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Rocznik Teologiczny, 55(1), 273–287. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/35