Leśniewski, K. (2023). Nowa prawna definicja śmierci w Polsce jako problem filozoficzno-teologiczny. Rocznik Teologiczny, 62(4), 1281. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/370