Kluczyńska, J. (2023). Projekt socjalny jako złożony i wieloetapowy proces działań pomocowych. Rocznik Teologiczny, 62(4), 1415. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/375