Zieliński, T. J. (2023). Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce. Rocznik Teologiczny, 61(4), 785. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/386