Zieliński, T. J. (2023). Dwa międzywojenne projekty ustaw o uznawaniu związków religijnych w Polsce. Rocznik Teologiczny, 61(4), 825. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/389