Mironczuk, J. (2023). Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 115 . Rocznik Teologiczny, 61(4), 833. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/390