Zieliński, T. J. (2023). Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze” (23 października 2019). Rocznik Teologiczny, 61(4), 853. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/395