Nowak, P. (2014). Nowonarodzenie w perspektywie pentekostalnej. Rocznik Teologiczny, 56(1), 89–102. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/42