Zieliński, T. J. (2023). Seminaria duchowne, seminaria i szkoły teologiczne nierzymskokatolickie w prawie polskim. Rocznik Teologiczny, 60(4), 627. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/429