Sojka, J. (2023). 40-lecia partnerstwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wydziału Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Rocznik Teologiczny, 60(4), 665. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/432