Zieliński, T. J. (2023). Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ustanowienie – kształt – osoby uhonorowane. Rocznik Teologiczny, 56(2), 271–274. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/449