Zieliński, T. J. (2014). Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne). Rocznik Teologiczny, 56(1), 155–180. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/45