Slawik, J. (2023). Rdzeń n)p w Biblii hebrajskiej w relacji do znh. Rocznik Teologiczny, 65(2), 249–305. https://doi.org/10.36124/rt.2023.11