Slawik, J. (2024). „Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki” – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12. Rocznik Teologiczny, 65(4), 657–680. https://doi.org/10.36124/rt.2023.24