Shumylo, S. (2024). Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi i białoruskimi ziemiami w Rzeczypospolitej XVI wieku. Rocznik Teologiczny, 65(4), 693–711. https://doi.org/10.36124/rt.2023.26