Borkowski, A. (2024). Organizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej (1918-1921). Rocznik Teologiczny, 65(4), 713–739. https://doi.org/10.36124/rt.2023.27