Gizicka, D. (2024). Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego s. Rocznik Teologiczny, 65(4), 899–908. https://doi.org/10.36124/rt.2023.32