Sojka, J. (2024). Wizyta studentów z Uniwersytetu Padeborn (29-30 marca 2023). Rocznik Teologiczny, 65(4), 909–910. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/571