Nowak, P., & Migda, A. (2024). Konferencja naukowa „Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne. Perspektywa międzywyznaniowa i religioznawcza” (24 listopada 2023). Rocznik Teologiczny, 65(4), 923–929. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/576