Sojka, J. (2015). Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej. Rocznik Teologiczny, 57(2), 203–244. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/62