Hałambiec, K. (2015). Teologia przebudzenia religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst historyczny, źródła i jej wpływ na późniejszy rewiwalizm. Rocznik Teologiczny, 57(3), 299–318. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/65