Frykowski, J. A. (2015). Dzieje parafii unickiej p.w. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych. Rocznik Teologiczny, 57(3), 319–346. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/66