Sojka, J. (2016). Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010. Rocznik Teologiczny, 58(1), 59–74. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/85