Dziuba, A. F. (2016). Asbridge, Th omas. 2015. Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą. Przekład Natalia Rataj, Mateusz Józefowicz. Warszawa: Wydawnictwo Astra (969 stron) - Recenzja. Rocznik Teologiczny, 58(2), 309–313. Pobrano z https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/96