SOJKA, J. Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 59, n. 4, p. 803–819, 2017. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145. Acesso em: 19 cze. 2024.