ZIELIŃSKI, T. J. Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 60, n. 3, p. 407–415, 2018. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/178. Acesso em: 19 cze. 2024.