SKRENTY, Żaklina. Zjawisko wykluczenia ekologicznego w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 63, n. 3, p. 985, 2023. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/270. Acesso em: 24 maj. 2024.