WOJCIECHOWSKA, K. Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 61, n. 4, p. 587, 2023. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/314. Acesso em: 24 maj. 2024.