ZIELIŃSKI, T. J. Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 52, n. 1-2, p. 317, 2023. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/468. Acesso em: 22 cze. 2024.