GIZICKA, D. Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego s. Rocznik Teologiczny, [S. l.], v. 65, n. 4, p. 899–908, 2024. DOI: 10.36124/rt.2023.32. Disponível em: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/570. Acesso em: 24 maj. 2024.